Welkom-Kind doet er alles aan om te zorgen dat u en uw kind zich veilig voelen en dat uw kind veilig is gedurende de opvang. Dit is ook door de wet geregeld. Tevens, als ouders, zijn wij ons zeer bewust van het belang van (een gevoel van) veiligheid.

Wettelijke eisen i.v.m. de veiligheid op de opvanglocatie:

  • Iedere gastouder moet een EHBO-diploma hebben,
  • De gastouder en alle volwassen huisgenoten moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag,
  • Van iedere opvanglocatie wordt een risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid gemaakt. Samen met de gastouder bekijken we de opvanglocatie op mogelijke gevaren. Er worden concrete afspraken gemaakt om veiligheid en gezondheid te waarborgen.
  • De GGD bezoekt de gastouder jaarlijks om toe te zien of de gastouder voldoet aan de eisen.
  • Twee maal per jaar bezoekt Welkom-Kind de opvanglocatie voor een herhaling van de risico-inventarisatie en om toe te zien dat de gastouder nog steeds op de hoogte is van de pedagogische aspecten.

Wat verwacht Welkom-Kind van een gastouder?

Als wij een gastouder selecteren moeten wij ervoor zorgen dat een gastouder gaat voldoen aan de regels van de overheid. Daarnaast is het volgende ook belangrijk:

  • wij leren iedere gastouder kennen,
  • een gastouder voelt zich verantwoordelijk voor uw kind,
  • een gastouder is oplettend ,
  • een gastouder heeft gezond verstand ,
  • een gastouder heeft plezier in haar werk met kinderen.

Kind Veilig voelen en veilig zijn gedurende de opvang, Kind Veilig voelen en veilig zijn gedurende de opvang, Kind Veilig voelen en veilig zijn gedurende de opvang