De oudercommissie

Welkom-Kind Lelystad vindt het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de opvang van uw kind(eren). Uw kinderen brengen immers een groot deel van de week door bij de gastouders van Welkom-Kind Lelystad. Welkom-Kind Lelystad neemt daarmee deel aan de opvoeding. Door uw betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit opvang aanbieden.

Welkom-Kind is lid bij BOINK (Belangenvereniging van ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen). Leden van de OC kunnen hier terecht voor advies en trainingen.. Er is budget voor training van OC Leden beschikbaar.

Wat is de oudercommissie? De oudercommissie bestaat uit ouders die kinderen in de opvang bij gastouders van Welkom-Kind hebben. Als lid van de OC vertegenwoordigt u de belangen van de ouders en de kinderen van het gastouderbureau van Welkom-Kind Lelystad. Heeft u een vraag aan de oudercommissie, stuur dan een mailtje aan oclelystad@welkom-kind.nl

Wat doet de oudercommissie?

  • overlegt u met de houder van Welkom-kind (ongeveer vier vergaderingen per jaar); maar ook zonder de houder vind er overleg plaats als oudercommissie.
  • adviseert u gevraagd en ongevraagd het gastouderbureau;
  • bevordert u de communicatie aan ouders en gastouders;
  • onderhoudt u contacten met andere ouders;
  • bevordert u de betrokkenheid van ouders bij het gastouderbureau, bijvoorbeeld door ouderavonden, themabijeenkomsten en activiteiten mee te helpen organiseren.

Adviesrecht In de wet is vastgelegd dat de oudercommissie adviesrecht heeft over de kinderopvang. Het gaat dan om: de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, veiligheid en gezondheid, beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten, regeling klachtenbehandeling en prijswijzigingen.

Ook deelnemen?

Wat levert het u op? Door lid te worden van de oudercommissie:

  • heeft u invloed op het beleid van Welkom-Kind Lelystad;
  • werkt u mee aan de kwaliteit van de opvang van uw kind(eren) én;
  • doet u ook nog eens leuke contacten op met andere ouders.

Aanmelden? Lijkt het u wat om lid te worden of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Cindy Besada.