Opvoedparty/Intervisie

De OpvoedParty is bedoeld om als professional door te praten over situaties in je werk als gastouder waar je tegenaan loopt. Vaak wordt dit ook wel intervisie genoemd. Maak kennis met andere gastouders en leer van elkaar.  Samen praten over een uitdaging en erover doorpraten kan tot nieuwe inzichten leiden waardoor het probleem verdwijnt en je weer verder kan. Dit onder begeleiding van een gespreksleider.

De onderwerpen die aan bod komen worden in gebracht door de gastouder.