Selectiecriteria gastouders                             

 1. Algemeen
 • In bezit van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (WA)
 • In bezit van een Ongevallen Inzittendenverzekering bij autogebruik
 • Zorgdragen voor een Verklaring Omtrent het Gedrag
 • Zorgdragen voor een Verklaring Omtrent het Gedrag van meerderjarige huisgenoten

(in geval van opvang in het huis van de gastouder) en anderen die bij de opvang betrokken zijn

 

 1. Persoonlijk
 • Minimumleeftijd van 21 jaar
 • Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
 • Continuïteit en stabiliteit kunnen bieden
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en organisatievermogen
 • Flexibiliteit
 • Kunnen reflecteren op het eigen handelen
 • Correct taalgebruik
 • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal en de bereidheid Nederlands te
 • spreken tijdens de opvang
 • Goede telefonische bereikbaarheid, ook buitenshuis
 • Niet ingeschreven staan op hetzelfde woonadres als de ouder
 • Niet (tijdelijk) ontheven of ontzet uit het ouderlijk gezag
 • Geen kinderen hebben die (voorlopig) onder toezicht zijn gesteld

 

 1. Motivatie
 • Positieve houding tegenover kinderopvang
 • Plezier in het omgaan met kinderen.
 • Positieve houding van de gezinsleden tegenover de opvang van kinderen
 • Regelmatige beschikbaarheid voor opvang voor minimaal een half jaar

 

 1. Houding ten opzichte van het gastouderbureau
 • Bereidheid tot samenwerking met het gastouderbureau
 • Bereidheid tot het accepteren van advies en begeleiding van het gastouderbureau
 • Werkt volgens de regels en het pedagogisch beleid van het
 • gastouderbureau
 • Houd zich aan de landelijke normen ten aanzien van het gelijktijdig op te vangen maximale aantal gastkinderen
 • Heeft een achterwacht als er drie kinderen of meer worden
 • opgevangen

 

 1. Pedagogische kwaliteit
 • Ervaring met of kennis van de ontwikkeling van kinderen
 • Aandacht voor en inzicht in het kind als individu
 • Kunnen bieden van warmte en geborgenheid
 • Kunnen stimuleren van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van het kind
 • Kunnen overdragen van normen en waarden in een multiculturele samenleving.
 • Kunnen hanteren van straffen en belonen, zonder gebruikmaking van geestelijk en/of lichamelijk geweld
 1. Scholing
 • In bezit van een mbo-diploma niveau 2 helpende zorg en welzijn (of gelijkgesteldeopleiding) of bereidheid tot het behalen van dit diploma
 • In bezit van een geldig certificaat ‘EHBO bij kinderen’
 • Bereidheid tot het volgen van herhalings- en bijscholingscursussen
 1. Omgevingsfactoren
 • Bereidheid mee te werken aan de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • Een hygiënische en veilige woning, zowel binnen als buiten
 • Een rookvrije woning
 • De woning is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders
 • De woning biedt voldoende ruimte om te spelen, te eten en te slapen, waarbij voor kinderen tot 1,5 jaar er een slaapkamer apart van de leefruimte beschikbaar is.
 • Voldoende gelegenheid om buiten te spelen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen
 • Bereidheid om zo nodig kleine aanpassingen te verrichten in of bij het huis

 

 1. Houding ten opzichte van de ouders
 • Positieve houding tegenover de keus van ouders om de opvoeding met anderen te delen
 • Openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën
 • Zich kunnen inleven in de situatie van de ouders
 • Bereidheid tot overleg en samenwerking met de ouders
 • Bereid en in staat zijn eventuele verschillen in opvatting te bespreken
 • Bereid en in staat zijn tot het maken en naleven van afspraken
 • Flexibiliteit
 • Bereidheid tot het respecteren van de privacy van ouders en om geen informatie door te spelen aan derden

Selectiecriteria gastouders,Selectiecriteria gastouders,Selectiecriteria gastouders,Selectiecriteria gastouders