Veiligheid en kwaliteit

Het is erg belangrijk dat elke opvanglocatie veilig en gezond is. Daarom voert Welkom-Kind voor aanvraag van de opvang altijd een risico-inventarisatie uit. Tijdens deze inventarisatie kijken we naar alle ruimtes in het huis waar de kinderen kunnen komen. We contoleren onder andere of er wel voldoende rookmelders aanwezig zijn, of er geen losliggende snoeren zijn en of er voldoende speelruimte is. Ook wanneer de opvang plaatsvindt in het huis van de vraagouder, doet Spring een risico-inventarisatie. Deze risico-inventarisatie wordt jaarlijks herhaald.

Het gastouderbureau wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt u de actuele inspectierapporten.

Veiligheid kwaliteit opvanglocatie, Veiligheid kwaliteit opvanglocatie