Vernieuwde Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

 

Voor wie:            gastouders

Wanneer:            27 februari  van 20.00-22.00 uur

Inclusief:              certificaat   

In Nederland wordt gemiddeld één kind per schoolklas mishandeld. Vertaald naar de kinderopvang betekent dit al snel twee kinderen per kinderopvanglocatie. Dat zijn er natuurlijk twee te veel. Professionals in de kinderopvang kunnen veel betekenen voor een kind dat in onzekerheid leeft.

 

Verplicht afwegingskader

De wetgeving met betrekking tot de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld verplicht vanaf 1 januari 2019 om met een afwegingskader te werken. Deze aanpassing geldt voor alle sectoren die verplicht werken met de meldcode, dus ook voor de gastouderopvang. Met het afwegingskader moeten professionals het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen. Ook stelt het hen in staat te beoordelen of er sprake (of vermoeden) is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dat een melding noodzakelijk is.

We hebben een training gepland om de vernieuwde meldcode toe te lichten. We gaan kijken naar de basisstappen van de meldecode, maar ook naar de langdurige gevolgen van kindermishandeling. Een avond waarin theorie met interactieve werkvormen worden gecombineerd. Kom jij ook?

Resultaat

Na het volgen van de training:

  • Deelnemer heeft   (opgefrist) inzicht  in  de  vijf  stappen  van  de meldcode.
  • Deelnemer is op de hoogte van de vernieuwde aspecten binnen de meldcode
  • Deelnemer is bewust van de lange termijn gevolgen van kindermishandeling.